კატალოგი
თურქეთი
დუქნის მეპატრონე აღმოსავლური თავაზიანობით ხვდება სტუმრებს, თავს უკრავს, ორ ნაბიჯს უკან დგამს და ეკითხება: "გსურთ გასინჯოთ "ვეზირის თითი"? ან იქნებ უპირატესობას "ქალის თეძოს" მიანიჭებთ?". სტუმრები ცოტა იბნევიან, ისინი სწრაფად იღებენ მენიუს და მართლაც პოულობენ მასში "ვეზირის თითს" და "ქალის თეძოს", ასევე "თურქულ ღვთაებრივ სიამოვნებას". ყოველივე ეს სამზარეულოს უწყინარი კერძებია, რომელთა ფანტაზიაც ამოუწურავია. ერთ-ერთი კერძის სახელწოდებაა "ეს მოსწონს სულთანს", ხოლო მეორეს "იმამს გული წაუვიდა" (იმდენად შესანიშნავი იყო კერძი) ქვია. იქნებ ღირს რომ ჩვენც გავსინჯოთ ეს კერძი?