კატალოგი
ერბო-კვერცხი მთელ-მთელი კვერცხებისაგან
ტაფაზე ერბო გავაცხელოთ, სათითაოდ გავტეხოთ კვერცხი და მთელ-მთელი დავახალოთ. როცა მზად იქნება მოვაყაროთ მარილი.