კატალოგი
შვეიცარია
აიღეთ ცოტა იტალიისაგან, ცოტა საფრანგეთისაგან, ცოტაც გერმანიისაგან, დაუმატეთ ამას მთები და თქვენ შეგექმნებათ სრული წარმოდგენა შვეიცარიაზე. როგორ, და საკუთარი არაფერი აქვთ? როგორ არა! რეტორომანცები - ძირეული მკვიდრნი არიან, ხოლო შვეიცარული ყველი და ფონდიუ - ეროვნული კერძები. რთულია მათ რეცეპტებში გარკვევა. ამაში კი ჩვენ დაგეხმარებით.