კატალოგი
ყაზახეთი
უძველესი დროიდან ყაზახების განსაკუთრებული მახასიათებელი შტრიხი სტუმართმოყვარეობაა. სტუმარს ყოველთვის ხელგაშლილები ხვდებიან, საპატიო ადგილას სვამენ და გულუხვად უმასპინძლდებიან. ხორცი - კერძების მთავარი შემადგენელი კომპონენტია, კერძის მომზადების ტრადიციული ფორმა კი ხარშვა. კულინარიაში ფართოდ იყენებენ რძის პროდუქტებსაც, ყველა სუფრა ყაზახურ ოჯახში ჩვეულებრივ რძისაგან მომზადებული სასმელებით იწყება.