კატალოგი
კრეოლური პუნში
ერთმანეთს შევურიოთ 3 პორცია რომი და 1 პორცია შაქრის სიროფი. სუფრაზე ლიმონის ნაჭრებთან და ყინულის კუბიკებთან ერთად მივიტანოთ.