კატალოგი
ავსტრია
ყველა ვენელი ქალის სიამაყედ ვაშლის რულეტი ითვლება. მისი მომზადება დიდ ცოდნას მოითხოვს, რადგანაც რულეტის ცომი უნდა იყოს ისეთი თხელი, როგორც სიგარეტის ქაღალდი, და ისეთი ნაზი, რომ პირში დნებოდეს. ავსტრიაში ხშირად ირჩევდნენ საცოლეს იმის მიხედვით, თუ რამდენად კარგად ამზადებდა ქალი "სტრუდელს".