კატალოგი
ტაჯიკეთი
ტაჯიკეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ერია. ტაჯიკეთის კულინარიული ხელოვნებაც  ქვეყნის მდიდარი ისტორიის გავლენით ვითარდებოდა მრავალი წლის მანძილზე. ტაჯიკები ამაყობენ თავიანთი ეროვნული სამზარეულოთი და მას ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთ მიმზიდველ ფაქტორად მიიჩნევენ. აქ სადილი მთელი ცერემონიაა, რადგან ტაჯიკები დიდი პატივისცემით ეპყრობიან კვების კულტურას.